top of page

Herbestemmen van
religieus erfgoed

Een whitepaper met stappenplan

In opdracht van het Erfgoedlab Brabant ben ik samen met Urban Breezz en Hnssn Consultancy aan de slag gegaan met het opstellen van een whitepaper waarin we hebben geprobeerd de herbestemming van religieus erfgoed zo duidelijk mogelijk stapsgewijs vorm te geven. 

Een nieuwe invulling vinden voor een kerk is namelijk een process waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. Pas wanneer je een consensus vindt binnen de wensen van al die partijen, verloopt de herbestemming vlot.


Maar wie zijn die betrokken partijen precies? En met wie moet je allemaal rond de tafel zitten? Deze whitepaper geeft een overzicht van de verschillende groepen die je nodig hebt om een kerk te herbestemmen.

De whitepaper geeft een kapstok om het proces van een kerk herbestemmen vorm te geven aan de hand van vier stappen:

1. Plan van Aanpak

2. Onderzoek de mogelijkheden

3. Concept bedenken

4. Kwartiermaken

Op de website van leegkomendekerken.nl kan je meer informatie vinden over het (gratis) opvragen van deze whitepaper!

bottom of page